Cursa 1 de maig - Tortugues - Header

Reglament

La Garriga, 1 de març de 2022

1. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com aquest reglament.

2. Les distàncies a recórrer seran o bé 5km, en el cas de la cursa adaptada, o 7km o 14 km, mesurada i certificada per CTLG. No està permès que un corredor canviï la distància a què s’ha inscrit. Tot corredor participi a una distància en què no s’ha inscrit serà desqualificat.

3. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes o de força major.

4. Hi haurà una estora de control addicional durant el recorregut.

5. La sortida i l’arribada serà a l’àrea de les pistes d’atletisme (zona Can Terrers) de La Garriga en una sola sortida per les tres distàncies llargues. Les infantils surten i arriben a les mateixes pistes d’atletisme en sortides esglaonades segons la categoria.

6. Horari: Per a les curses de 5km adaptada, 7km i 14 km es donarà la sortida a les 10:00 h i el tancament a les 12:30 h.

7. Les inscripcions es tancaran el dia 28 d’abril a les 12:00 hores o en arribar als 850 inscrits.

8. L’ús del xip és obligatori per a poder participar a la cursa. El xip pot ser.:

– D’un sol ús, preu de la inscripció: 19,50 €. L’organitzacio el facilitarà el dia de la cursa amb el dorsal

– Amb xip propi, preu de la inscripció:16 €. Cal fer constar el número de regis-tre del xip groc propi en el moment de la inscripció. No hi haurà inscripcions el mateix dia de la cursa per les distàncies de 5km adaptada, 7 km i 14 km

9. El preu de la inscripció inclou els 2€ de l’assegurança d’accidents obligatòria per a tots els participants, contractada per l’organització.

10. Cursa puntuable a la lliga Championchip: https://xipgroc.cat/

11. Per les curses infantils hi ha la possibilitat d’inscripció el mateix dia de la cursa a partir de les 08:00h o bé recollida del dorsal amb inscripció prèvia. En tots dos ca-sos el pagament es realitza el mateix dia de la cursa i és obligatori el DNI i l’autorització signada per l’adult responsable

12. Hi haurà 1 o 2 avituallaments líquids segons la cursa i controls de dorsal durant el recorregut.

13. Esmorzar, beguda i bossa d’obsequi per a tots els corredors

14. Les categories es regiran per l’any de naixement i sexe.

CATEGORIES CURSES 5km adaptada, 7 km i 14 km MASCULÍ / FEMENÍ
-Vet 65 nascuts 1957 i abans
-Vet 55 nascuts entre 1958 – 1967
-Vet 45 nascuts entre 1968 – 1977
-Vet 35 nascuts entre 1978 i 1987
-Sèniors nascuts entre 1988 i 1997
-Joves nascuts fins a 1996
-Primer local femení i masculí cursa 7 km
-Primer local femení i masculí cursa 14 km

CURSES INFANTILS

“Mini” nascuts 2014 i posteriors   
“Benjamins” nascuts entre 2012-2013
“Alevins” nascuts 2010-2011
“Infantil” nascuts entre -2008-2009
“Cadets” nascuts entre 2006 -2007

15. Premis:

Als 3 primers de la classificació general, tant masculina com femenina de la cursa de 14 km.
Al primer de cada categoria de la cursa de 14 km.
Als 3 primers de la classificació general tant masculina com femenina de la cursa de 7 km.
Als primers locals femení i maculí de la cursa de 7 Kms
Als pimers locals femení i masculí de la cursa de 14 Kms
Al primer masculí i femení de la classificació general de la cursa adaptada de 5km (no compten els guies)

CURSES INFANTILS
Premi per als tres primers de cada cursa (masculí i femení)
L’organització pot demanar el DNI o altre document acreditatiu per comprovar l’edat de l’atleta.

16. Els participants a les curses permeten explícitament que el seu nom, cognoms i sexe apareguin a les llistes tant d’inscripció com a les llistes dels resultats. En el cas de les curses infantils els pares o tutors, al moment de fer la inscripció, accep-ten que els noms dels menors apareguin a les llistes de les classificacions.

17. El dorsal ha de ser visible. Qui no el dugui o el porti malmès no entrarà a la classi-ficació i, per tant, no optarà a cap tipus de premi.

18. La comissió organitzadora podrà advertir o sancionar tot aquell atleta que es mos-tri despectiu o incorrecte amb l’organització i/o els altres atletes.

19. Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

20. L’organització declina qualsevol responsabilitat pel que fa als accidents o altres perjudicis que es puguessin donar, abans, durant o després de la cursa.

21. Tot atleta que no hagi complert el recorregut o se li comprovin irregularitats serà desqualificat.

22. En cap cas es retornaran els diners de la inscripció, ni tan sols en el supòsit d’haver de suspendre la cursa per mal temps. La bossa del corredor o obsequis solament s’entregaran el dia de la cursa, si un corredor inscrit no pot participar po-drà recollir-ho presentant el seu dorsal el dia de la cursa.

23. No es permet córrer amb mascotes per seguretat de tots els corredors (excepte gos pigall)

24. Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament. Tot allò que no sigui con-templat en el reglament de les curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme (www.fcatatletisme.cat) així com la normativa IAAF serà resolt a criteri de l’organització.

25. Mes informació a la nostra web.: https://cursa1demaig.lestortuges.cat

Avis legal: Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades Personals, informem que les dades incloses en el formulari de reserva s’incorporaran a un fitxer propietat de Chip Timing S.L., amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció. A l’enviar aquest formulari, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades i que passen a ser responsabilitat de l’empresa Chip Timing S.L La pàgina o formulari d’inscripció al qual s’accedeix mitjançant link no és propietat del Club Atletisme les Tortugues, quedant aquesta entitat exempta de qualsevol responsabilitat en cas de fallada o error en el procés de reserva. El C.A Les Tortugues en cap cas es fa responsable del certificat de seguretat del lloc mitjançant el qual es fa la inscripció, sent completament aliè als problemes de seguretat que s’en puguin derivar.